Minigrävaren som kommer åt nästan överallt

Kategoriserat som Nyheter

Att bra maskiner och verktyg är halva arbetet är en gammal sanning. Att arbeta effektivt är en förutsättning för att kunna arbeta konkurrenskraftigt. Därför valde vi ut vår grävmaskin med stor omsorg. Valet föll på en Sunward minigrävare denna minigrävare kommer åt i stort sett överallt.

Minigrävaren transporteras kostnadseffektivt på ett bilsläp

Minigrävaren har ett grävdjup på hela två meter. Fraktkostnaden på maskinen kan hållas på ett minimum då grävaren kan transporteras på ett bilsläp, i stället för att använda en lastbil som ger betydligt högre fraktkostnader.

Minigrävaren möjliggör uppgrävning i vinklar.

Tidigare var vi tvungna att gräva för hand i svåråtkomliga vinklar vilket var ett tidsödande arbete. Med minigrävaren sparar vi in många arbetstimmar.