Dränering av Grimstahamnsvägen 47 Bromma

Kategoriserat som Nyheter

Dräneringen som påbörjades i November 2021 är nu färdigställd. Husgrunden har isolerats med isodrän. Nya dräneringsrör och dagvattenledningar är installerade marken är utjämnad. Husägaren har nu fuktsäkrad sin husgrund i många år.