Vi är experter på dränering av husgrunder i Stockholm.

Vi dränerar husgrunder i Stockholm till fasta priser och fuktsäkrar ditt hem i decennier.

Vi på Stockholm dränering är experter på att utföra dräneringar av husgrunder. Vi är certifierade av Isodrän att utföra dräneringar av husgrunder. Alla våra arbeten med dräneringar utförs till fasta priser och vi tar aldrig delbetalningar s:k a-conton.

Vi vill gärna berätta om hur vi arbetar med dräneringar av husgrunder, därför har vi tagit fram du en steg för steg beskrivning här nedanför, där du kan läsa om hur en husdränering går till. Har du frågor eller behöver rådgivning inför en kommande dränering i Stockholmsområdet är du välkommen att kontakta oss.

visar isoleringsmaterial från Isodrän
Vi är certifierat dräneringsföretag av isodrän.

Förberedelse och planering inför en dränering

Att dränera en husgrund är ett omfattande arbete. Det finns många fallgropar därför är förberedelse och planering a och o. En dränering börjar alltid med ett platsbesök. Vid platsbesöket utförs en besiktning av husgrunden och källaren. Marken kontrolleras, hur ser den ut kring fastigheten? Lokalisering av vatten och avloppsledningar, elledningar, fiberanslutningar. Finns bergvärme lokalisering av bergvärmehålet.

Dräneringsexperten undersöker och letar efter detaljer som kan försvåra arbete. Saker som kan försvåra arbetet med en husdränering, kan vara en altan, trappa eller att huset är tillbyggt. Är huset tillbyggt kan det vara olika grävdjup. Har huset källare är det viktigt att kontrollera eventuella fuktskador och mögelpåväxter.

Så utför vi en dränering av en husgrund steg 1 av 17

dranering stockholm steg1 borttagning av marksten

Steg 1: Borttagning runt husgrund

Varsam borttagning av växlighet, marksten, spaljeer mm.

dränering husgrund steg2 uppgävning av husgrund

Steg 2: Uppgrävning

Uppgrävning runt husgrunden med grävmaskin.

dranering stockholm steg3 uppgrävning för hand

Steg 3: Framtagning av ingående ledningar

Bortgrävning för hand vid elledningar, fiber-anslutning, bergvärme för att undvika skador.

dranering stockholm steg4 kontroll sv ingående ledningar

Steg 4: Kontroll av ingående ledningar

Avsyn och kontrollering av att alla inkommande ledningar är synliggjorda.

dranera husgrund steg5 Borttagning av tjära på husgrund med sandblastring

Steg 5: Sandblästring av husgrund

Borttagning av gammalt fuktskydd med sandblästring.

dranering stockholm steg6 kontroll av husgrund

Steg 6: Husgrunden kontrolleras

Kontroll av husgrund, eventuella skador dokumenteras.

dranering stockholm steg7reparation av grund reparation av skador

Steg 7: Reparation av husgrund

Eventuella skador på husgrunden repareras.

dranering stockholm steg8 nya draneringsror placeras ut och installeras

Steg 8: Installation av dräneringsrör

Nya dräneringsrör placeras ut och kopplas till dräneringsbrunnar.

dranering stockholm steg9 dräneringsrören täcks med makadam

Steg 9: Påläggning av makadam

Dräneringsrören täcks med ett lager av makadam.

dranering stockholm steg10 Värmeislorende isolering monteras på husgrunden

Steg 10: Husgrunden isoleras

Värmeislorende isolering monteras på husgrunden, fabrikat isodrän.

dranering stockholm steg11 Fiberduk sätts upp för att skydda dräneringssystemet

Steg 11: Uppsättning av fiberduk

Fiberduk sätts upp för att skydda dräneringssystemet mot jordmassor.

dranering stockholm steg 12 montering av täcklist

Steg 12: Montering av täcklist

Täcklist monteras för att skydda isoleringen.

dranering stockholm steg13 Dagvattenledningar placeras ut och kopplas in

Steg 13: Dagvattenledningar installeras

Dagvattenledningar placeras ut och kopplas till dagvattenbrunnar.

dranering stockholm steg14 återfyllnad av jordmassor

Steg 14: Återfyllnad av markmassor

Uppgrävda jordmassor återfylls mot husgrunden.

dranering stockholm steg 15 marken runt husgrunden jämnas till

Steg 15: Utjämning av mark

Marken kring husgrunden jämnas till. Marksten läggs tillbaka.

dranera husgrund steg16 borttagning och bortforsling

Steg 16: Bortforsling, avstädning

Bortforsling av överblivna jordmassor och grovstädning av arbetsplatsen.

dranering stockholm steg17 överlamning av arbetsdokumentation

Steg 17: Överlämning av dokumentation

Överlämning av ritningar och dokumentation över det utförda dräneringsarbetet

Vill du veta mer?. Kontakta oss för en kostnadsfri offert & rådgivning.

Stockholm dränering – nyheter

Här kan du läsa om vad som händer hos oss på Stockholm dränering.

Dränering Grimstahamnsvägen 47, Bromma Färdigställd

Dräneringen som påbörjades i November 2021 är nu färdigställd. Husgrunden har isolerats med isodrän. Nya dräneringsrör och dagvattenledningar är installerade…

Minigrävaren som kommer åt nästan överallt

Att bra maskiner och verktyg är halva arbetet är en gammal sanning. Att arbeta effektivt är en förutsättning för att…

Ny kompaktlastare kostnadseffektiviserar vårt arbete

För att effektivisera arbetet med markplaneringen har vi nu köpt in en suverän kompastlastare. Denna maskin underlättar arbetet avsevärt och…