Intigritetspolicy Rigma ab

Rigma ab hantering av personuppgifter

Rigma ab hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Rigma ab är personuppgiftsansvariga. Rigma ab vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Du kan läsa om dina rättigheter på www.datainspektionen.se

Hur får Rigma ab dina personuppgifter?

Insamling av personuppgifter sker när du kontaktar vår kundtjänst eller skickar in en intresseanmälan för någon av våra tjänster via vårt kontaktformulär. Genom att fylla i formulär eller ringa vår kundtjänst samtycker du till att dina personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas av Rigma ab i syfte för att kunna kontakta dig och skapa offerter för våra tjänster och produkter.

Vilka uppgifter hanterar Rigma ab

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, postadress, födelsedatum. Vi sparar informationen så länge det är nödvändigt t ex om du är kund till oss sparas din information i sju år enligt bokföringslagen.

Vi lämnar inte ut eller överför personlig identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart s:k personuppgiftsbiträden som hjälper oss att driva vår verksamhet. Vårt krav på dessa personuppgiftsbiträden är att dom godkänner att hålla informationen konfidentiell och följa gällande personuppgiftslagstiftning.

Uppdaterad 2021 12 03